E-Zine datum
datum
 
   
 
inhoud
BJZNH gecertificeerd!
De praktijk van... de jeugd- en gezinsbeschermer
Lucy Schmitz: 'Er mag geen gat vallen'
Beschermen en Versterken NJI-Praktijkvoorbeeld
Integrale huisvesting BJZNH in Kop Noord-Holland
Aanmelden
Afmelden
www.bjznh.nl
 
  BJZNH gecertificeerd!  
 
  Bureau Jeugdzorg Noord-Holland voldoet aan de vereisten van het normenkader Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Bureau Jeugdzorg Noord-Holland heeft als derde organisatie in Nederland een positief oordeel gekregen van het Keurmerkinstituut. Het certificaat zal voor het eind van het jaar door het ministerie van Veiligheid en Justitie worden afgegeven.

Met dit certificaat toont BJZNH op alle fronten aan de zaken goed op orde te hebben:

• Onze jeugdzorgprofessionals zijn geregistreerd in het beroepsregister. Ze houden zich aan de beroepscode en ze leven de landelijk vastgestelde richtlijnen na. De professionals zijn ‘state of the art’ opgeleid. Intervisie, persoonlijke ontwikkeling en bijscholing zijn geborgd.

• De methoden die onze medewerkers in de hulpverlening hanteren zijn vastgesteld, beschreven en theoretisch onderbouwd én voldoen aan alle wettelijke vereisten. Structureel vindt evaluatie en waar mogelijk verbetering van de methoden plaats.

• De inbreng van de cliënt in het eigen hulpverleningsproces en in het beleid van de organisatie is goed verankerd.

• Met de samenwerking in de keten zit het goed: de veilige uitwisseling van informatie met ketenpartners met inachtneming van privacyregels is geborgd, er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt, in de praktijk wordt samengewerkt en op beleidsniveau wordt de samenwerking regelmatig geëvalueerd.

• Ook de interne processen zoals de planning en control cyclus, personeelsmanagement, kwaliteitsmanagement, risicomanagement, huisvesting, ICT-ondersteuning en ARBO heeft Bureau Jeugdzorg Noord-Holland goed geregeld.

Lucy Schmitz, bestuurder van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland, is zeer tevreden over dit resultaat: “Wij hebben hier als hele organisatie hard op ingezet en het betekent dat wij ruim voor 1 januari 2015 klaar zijn om als gecertificeerde organisatie door te gaan. Onze professionele en betrokken jeugd- & gezinsbeschermers werken volgens onze werkwijze Beschermen & Versterken en bieden daarmee aan de cliënten én aan de gemeenten een doelgerichte en efficiënte aanpak.”
 
  De praktijk van... de jeugd- en gezinsbeschermer  
 
  Wat komen medewerkers van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland in de dagelijkse praktijk tegen? Vaak moeilijke situaties en lastige dilemma’s, maar ook vaak mooie en ontroerende momenten. In de serie De praktijk van…, dit keer jeugd- & gezinsbeschermer Marilou van der Heijden die werkt aan de hereniging van een moeder met haar zoontje.

“Dinsdagochtend 9 uur. Ik ben onderweg naar het ouder-kindproject van de Brijder verslavingszorg. De zon schijnt en het belooft een mooie dag te worden, Ik heb er zin in en zing uit volle borst mee met Lou Reed die uit de autoradio schalt: “Just a perfect day, problems all left alone... Oh, it’s such a perfect day...” Vandaag brengen we Dickie naar zijn moeder! ‘We’ zijn de pleegouders, de pleegzorgwerker en ik. De pleegouders hebben Dickie bij zich en moeder is er al.

Mijn gedachten gaan terug naar die dag in augustus, nu bijna een jaar geleden. Dickie is verslaafd geboren en heeft de eerste drie weken van zijn leven in het ziekenhuis doorgebracht. Moeder, verslaafd aan drugs en alcohol én dakloos, heeft gelukkig de helderheid van geest gehad om op tijd naar het ziekenhuis te gaan, zodat Dickie omringd door medische zorg ter wereld is gekomen. Een paar dagen na zijn geboorte krijg ik ‘de zaak’ op mijn bureau. Er moet met spoed contact gelegd worden met moeder, voordat zij uit het ziekenhuis ontslagen wordt en mogelijk verdwijnt in de krochten van de stad.

Ik verzet een afspraak en cross die zelfde dag nog op mijn fiets naar het ziekenhuis. Moeder blijkt een mooie, verzorgde jonge vrouw. Ze begroet mij met een vriendelijke maar enigszins terughoudende blik in haar ogen. Ze weet van mijn komst. Ik vertel haar dat ik vanuit Bureau Jeugdzorg samen met haar ga kijken waar we voor Dickie een veilige plek kunnen vinden en hoe we haar zoveel mogelijk bij de zorg en opvoeding kunnen betrekken. Moeder spreekt de wens uit dat vader – eveneens verslaafd en dakloos – contact zal hebben met zijn zoon in een vorm van een omgangsregeling. Aan het eind van mijn bezoek mag ik met moeder mee om Dickie te bewonderen. In een half verduisterde kamer ligt er in een smetteloos wiegje, een heel klein bobbeltje onder de deken. Wat is hij lief en wat straalt moeder van trots!

Oma
Binnen het netwerk van moeder is er haar eigen moeder, die tijdelijk de zorg voor Dickie op zich wil nemen. Ik ga bij oma op bezoek. Oma vertelt dat zij fulltime werkt en een druk sociaal leven heeft. Hoewel oma begrijpt dat het kleine mannetje veel speciale zorg en veel van haar tijd zal vragen, meent ze dat goed in te kunnen passen in haar leven. Minder gaan werken is géén optie. Oma kan af en toe thuis werken en als Dickie dan een rustige baby blijkt, zal een en ander best te combineren zijn. Ik spreek mijn bedenkingen uit.

Als ik de deur uit ga, heb ik de belofte van oma, dat zij er nog eens ‘een nachtje over zal slapen’ en morgen met mij contact op zal nemen. De afweging die ik haar meegeef: gaat oma voor Dickie zorgen en als het niet meer gaat, gaan we dan op zoek naar een pleeggezin, of ga ik meteen al op zoek naar een pleeggezin? Met andere woorden: gaan we wachten tot het schip mogelijk strandt, of besluiten we om Dickie een frisse start te geven in een pleeggezin, uiteraard met een ruime omgangsregeling voor moeder, vader én oma? De volgende dag belt oma mij en geeft zij ‘groen licht’ voor een bestandspleeggezin. Zij heeft met haar dochter gesproken en ook die begrijpt dat dit vooralsnog de beste oplossing is.

In een jaar kan veel gebeuren
We vinden snel een pleeggezin en moeder legt Dickie in de armen van pleegmoeder en vertrouwt de pleegouders de zorg over haar zoon toe… een ontroerend moment. Moeder gaat aan de slag met de voorwaarden die Bureau Jeugdzorg Noord-Holland aan haar stelt om weer zelf voor haar kind te mogen zorgen. Ze laat een voorbehoedmiddel in haar arm plaatsen, meldt zich aan bij de verslavingszorg en gaat onder hun begeleiding hard aan de slag met haar verslavingsprobleem. Intussen bieden we moeder de mogelijkheid om wekelijks Dickie te bezoeken in het pleeggezin. Al snel worden deze bezoeken van één naar twee uur verlengd, waarbij moeder in die uren de zorg voor Dickie draagt. Nog weer later breiden we de bezoeken uit naar weekenden, die moeder met Dickie bij oma doorbrengt. Oma en moeder laten mij na ieder weekend weten hoe dit verlopen is. Ik krijg alleen maar enthousiaste verhalen! Ook het pleeggezin meldt dat Dickie blij met zijn moeder meegaat en nauwelijks uit zijn doen is als hij weer terugkomt. Moeder, zoon en pleegmoeder bezoeken samen regelmatig de kinderarts, die tevreden is over de gezondheid en ontwikkeling van Dickie.

Ouder-kindproject
Intussen dient zich het ouder-kindproject aan van de Brijder in Den Haag. En als blijkt dat moeder maandenlang negatief scoort op de urinecontroles (vrij is van middelen) en er ook mogelijkheden voor passende woonruimte voor moeder en kind samen aan de horizon gloort, stellen we met alle betrokkenen de opnamedatum in het ouder-kindproject vast, op deze mooie dag in augustus. Klokslag tien uur komen we (toevallig) allemaal tegelijk aan.

Een stralende moeder staat ons op te wachten. Nu zijn de rollen omgedraaid: pleegmoeder legt vol vertrouwen Dickie in de armen van zijn moeder… De cirkel is rond.
Als de behandeling slaagt – daar hebben we allemaal goede hoop op – zullen moeder en Dickie over ongeveer drie maanden samen een woning betrekken, gaat moeder volledig voor Dickie zorgen, blijft het pleeggezin als steunpilaar betrokken en zal de Brijder haar begeleiding voorlopig ambulant voortzetten. Vandaag is de eerste dag van een nieuw leven voor moeder en zoon samen. “…. Oh, it’s such a perfect day!”

De naam van de cliënt is om privacyredenen gefingeerd.
 
  Lucy Schmitz: 'Er mag geen gat vallen'  
 
  Bureau Jeugdzorg Noord-Holland bevindt zich in een situatie met ingrijpende veranderingen. Naarmate de tijd vordert wordt duidelijker hoe de toekomst eruit gaat zien. Echter nog niet alle contracten voor 2015 zijn getekend. Ook zijn er nog onbeantwoorde vragen. Lucy Schmitz werd voor de nieuwsbrief van de Provincie Noord-Holland geïnterviewd. Hieronder een deel van het interview.

Eerste afspraken
Eind februari spraken alle Noord-Hollandse regio’s de intentie uit om de onderdelen jeugdbescherming, jeugdreclassering, onderzoek naar meldingen van kindermishandeling, crisisinterventie en toeleiding tot de gesloten jeugdzorg bij Bureau Jeugdzorg Noord-Holland af te nemen. Voor 1 augustus – aanvankelijk voor 1 juli – zouden de regio’s deze intentie omzetten in concrete afspraken. Inmiddels hebben vijf van de zes regio’s dit gedaan en daar is Lucy Schmitz, bestuurder van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland, blij om: ‘Het is mooi dat we inmiddels met vijf van de zes regio’s afspraken hebben over welke zorg zij bij ons gaan inkopen. Met deze afspraken is in principe de continuïteit van de jeugdzorg in 2015 gewaarborgd. Alleen de gemeenten in West-Friesland zijn nog in beraad over hoe zij de zorg precies willen organiseren en hoeveel medewerkers zij willen overnemen. We hopen dat daar snel duidelijkheid over komt.’

Zicht op contracten
Zijn de voorbereidingen voor 2015 in de andere regio’s dan helemaal rond? Lucy Schmitz: ‘Nee, dat nog niet. Voor onze organisatie en uiteindelijk ook voor de kwaliteit van zorg is een volgende stap in het proces dat de regio’s de afspraken over het overnemen van medewerkers formaliseren. Eén derde van onze medewerkers speelt een rol in de toegang. Voor deze groep is het belangrijk dat er een handtekening staat onder een overeenkomst met gemeenten met ingang van 1 januari 2015. Een deel van de medewerkers heeft informeel al te horen gekregen dat de gemeente hen volgend jaar voor hetzelfde aantal uur en onder dezelfde arbeidsvoorwaarden in dienst wil nemen, maar andere medewerkers hebben nog geen idee. Het is logisch dat goede professionals op zoek gaan naar meer zekerheid. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de kwaliteit en de continuïteit van zorg. En kinderen hebben die continuïteit natuurlijk wel nodig; er mag geen gat vallen.’

Lees het volledige interview met Lucy Schmitz op de website van de provincie Noord-Holland
 
  Beschermen en Versterken NJI-Praktijkvoorbeeld  
 
  Het Nederlands Jeugdinstituut, het landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken, verzamelt voorbeelden van transitie en transformatie van de jeugdzorg. Onze aanpak Beschermen & Versterken is nu door het NJI opgenomen als praktijkvoorbeeld. Dit maakt het makkelijker voor gemeenten en andere belangstellenden om meer te weten te komen over het doel van Beschermen & Versterken, de doelgroep en natuurlijk de aanpak zelf.

Open hier het praktijkvoorbeeld op de website van het NJI

 
  Integrale huisvesting BJZNH in Kop Noord-Holland  
 
  Het afgelopen jaar heeft BJZNH de nieuwe werkwijze Beschermen & Versterken ingevoerd. Hierbij werken we nog meer samen met de cliënt en ook dichter bij de cliënt. Als gevolg van deze aanpak zijn onze medewerkers vaker onderweg en zijn er dus minder vaste werkplekken nodig. Daarnaast werken onze medewerkers van de Jeugdhulpverlening al sinds deze zomer al vanuit het wijkteam Sociaal Domein in de gemeenten Texel, Hollands Kroon, Schagen en Den Helder. De aparte locatie aan de Nieuwe Diep 33 in Den Helder is daarmee overbodig geworden.

Contacten met cliënten
Het voeren van gesprekken gebeurt zoveel mogelijk bij de cliënt thuis, bij de wijkteams of bij ketenpartners. Zo nodig wordt er gezorgd voor passende spreekruimtes bij andere organisaties in de regio Den Helder. Daarnaast gaan onze medewerkers werken vanuit bestaande BJZNH-locaties in andere gemeenten. Onze cliënten in Den Helder behouden hun huidige contactpersoon bij Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Ook de telefonische bereikbaarheid blijft gehandhaafd.

Meer informatie over de locaties van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland is te vinden op onze website.
 
   
 
  Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Redactie
Afdeling Communicatie Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
communicatie@bjznh.nl
T 088 - 777 80 00
www.bjznh.nl

Reageren
Reacties op deze nieuwsbrief kunt u mailen naar
communicatie@bjznh.nl