E-Zine datum
datum
 
   
 
inhoud
Terugblik congres kindermishandeling op 3 juni jl.
Jaarbericht 2013 is verschenen
Ketenpartners geven mening over BJZNH
BJZNH in programma Hollandse zaken
Aanmelden
Afmelden
www.bjznh.nl
 
  Terugblik congres kindermishandeling op 3 juni jl.  
 
  Op de Hogeschool InHolland in Haarlem vond op 3 juni 2014 het congres Samen sterk tegen kindermishandeling plaats, georganiseerd door Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. De volle zaal was in afwachting van wat de middag zou brengen. Dagvoorzitter Donatello Piras van het Nederlands Debatinstituut, opende de middag. Hij werd onderbroken door Milan, een meisje van 11 jaar dat een aangrijpend verhaal vertelde over hoe het bij haar thuis was, gevolgd door nog twee meisjes die aangrijpende verhalen vertelden over verschillende vormen van kindermishandeling. De meisjes bleken van kindertheater ‘De Wereld’ dat later op de dag nog een stuk liet zien, dit keer over de gevolgen van vechtscheidingen voor kinderen. Vervolgens zette bestuurder Lucy Schmitz de toon waar het werk van de aanwezigen om draait: zorgen dat kinderen een veilig en prettig thuis hebben en zich tot gezonde volwassenen kunnen ontwikkelen. In 2013 werden ruim 2.250 onderzoeken door het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) gedaan naar mogelijke kindermishandeling. “Wij moeten er met elkaar voor zorgen dat kindermishandeling ophoudt. Als deze middag daar aan bijdraagt is het congres geslaagd.”

lees hier het volledige verslag van het congres

 
  Jaarbericht 2013 is verschenen  
 
  Het jaarbericht 2013 van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland is verschenen. In dit jaarbericht doen wij verslag van onze belangrijkste resultaten van het afgelopen jaar. Met volle overtuiging hebben we ons ook in 2013 ingezet voor de uitvoering van onze kerntaken en de voorbereiding op de transitie. Onze inzet varieerde van een eenmalig advies over kindermishandeling tot een intensieve begeleiding van jeugdigen die door de rechter onder toezicht zijn gesteld. Zo is er in 2013 meer dan 8.000 keer contact met Bureau Jeugdzorg Noord-Holland opgenomen voor een advies of een zorgvraag en zijn er meer dan 2.200 meldingen van kindermishandeling onderzocht. Meer dan 7.700 jeugdigen en gezinnen zijn door ons intensief begeleid. Bijvoorbeeld in een zorgtraject naar een zorgaanbieder, met de uitvoering van een ondertoezichtstelling of met een maatregel jeugdreclassering.

Beschermen & Versterken
Onze ambitie is om nu en straks maatschappelijk het verschil te maken. Wij willen voor kinderen en gezinnen waarde toevoegen. In samenspraak met de gemeenten. Wij kunnen op basis van onze expertise en ervaring goede kwaliteit leveren. Daarom hebben wij in 2013 een nieuwe werkwijze ontwikkeld en ingevoerd, gericht op onze missie: ‘Het beschermen van kinderen en het versterken van gezinnen’. Onze jeugd- & gezinsbeschermers werken inmiddels met deze nieuwe aanpak, die goede resultaten oplevert. Ook gemeenten zijn enthousiast over de werkwijze en de goede resultaten. Door het netwerk in te schakelen en de eigen kracht van gezinnen beter te benutten kunnen wij onze missie ook in de toekomst blijven waarmaken.

Lees hier ons jaarbericht, inclusief de jaarcijfers.

Meer informatie:

Wilt u een gedrukt exemplaar ontvangen, dan kunt u dit aanvragen via: info@bjznh.nl of T 088 – 777 8000.


 
  Ketenpartners geven mening over BJZNH  
 
  Bureau Jeugdzorg Noord-Holland heeft in 2014 een onderzoek naar de tevredenheid van ketenpartners laten uitvoeren. Wij vinden het belangrijk feedback te krijgen van onze omgeving voor het verbeteren van de kwaliteit van ons werk. De resultaten leveren input voor het verder verbeteren van onze dienstverlening en de samenwerking met ketenpartners voor jeugdigen en gezinnen in de jeugdzorg. Er werden ruim 1.500 mensen uitgenodigd voor een online enquête in totaal hebben bijna 600 mensen uit 170 verschillende organisaties gereageerd.


Bureau Jeugdzorg Noord-Holland scoort een ruime voldoende

Aan de ketenpartners is de vraag gesteld om met een (rapport)cijfer van 1 tot 10 de algemene tevredenheid over de organisatie uit te drukken. Gemiddeld kreeg BJZNH een 6,8 en slechts negen procent van de partners gaf BJZNH een onvoldoende. De best beoordeelde aspecten van de organisatie zijn samengevat in een top 5:

1. Integriteit

2. Respectvol

3. Waardering van de inzet van de partners

4. Bereikbaarheid per e-mail

5. Informatievoorziening

Bovenstaande aspecten dragen stuk voor stuk bij aan de tevredenheid van partners, maar natuurlijk ook aan de tevredenheid van cliënten. In de open vragen kwamen ook de woorden deskundigheid, professioneel en samenwerking vaak naar voren. Dit geeft aan dat ook in deze aspecten de kracht van de organisatie schuilt. De wordcloud in de linkerbalk met trefwoorden die de deelnemers hebben genoemd is veelzeggend.

Blik op de toekomst: de transitie

De transitie is natuurlijk een belangrijk onderwerp voor de ketenpartners. Hoe gaat BJZNH zich manifesteren in deze nieuwe context? De partners zijn er van overtuigd dat BJZNH toegevoegde waarde heeft binnen de jeugdzorgketen en zij hebben er dan ook voldoende vertrouwen in dat de organisatie een goede invulling gaat geven aan de jeugdzorg na de transitie. Onze partners geven wel aan dat BJZNH zijn visie op de transitie meer en duidelijker voor het voetlicht moet brengen. Een citaat van een van de respondenten: “BJZ, schroom niet om de discussie over de toekomstige ontwikkelingen te voeren. Blijf zoeken naar mogelijkheden in de samenwerking, ondanks visieverschillen.”

Ruimte voor verbetering: de verbeterpunten

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland wordt gezien en ervaren als een integere, professionele organisatie met hart voor de jeugdzorg, maar de ketenpartners zien nog ruimte voor verbetering. De meest genoemde verbeterpunten zijn de telefonische bereikbaarheid, efficiëntie, doortastendheid, snelheid van reageren en informeren over voortgang van cases.
Deze aspecten zijn de zaken waar partners tegenaan lopen tijdens en rondom het contact met de medewerkers van BJZNH. Al met al krijgt Bureau Jeugdzorg Noord-Holland een positieve beoordeling, maar geven de partners ook nuttige feedback. De resultaten worden door ons besproken en zijn een belangrijk bron voor de strategie van BJZNH, tijdens en na de transitie.

Voor meer informatie:

Toon van Doren (beleidsadviseur) op T 088 777 8000 of t.vandoren@bjznh.nl
 
  BJZNH in programma Hollandse zaken  
 
  Op woensdag 25 juni jl. deed Jolanda van Wijk, jeugd- en gezinsbeschermer van BJZNH, mee aan het discussieprogramma Hollands Zaken op Nederland 2. Het thema van de uitzending was vechtscheidingen en de afwegingen die jeugdzorgmedewerkers daarbij moeten maken. Naast Jolanda, deden een rechter, een mediator en een medewerker van een omgangshuis mee aan het gesprek.

De uitzending is hier te bekijken

 
   
 
  Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Redactie
Afdeling Communicatie Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
communicatie@bjznh.nl
T 088 - 777 80 00
www.bjznh.nl

Reageren
Reacties op deze nieuwsbrief kunt u mailen naar
communicatie@bjznh.nl