E-Zine datum
datum
 
   
 
inhoud
Hoofdstuk 1: Bureau Jeugdzorg in de keten van zorg
Hoofdstuk 2: Resultaten van hulp en dienstverlening
Hoofdstuk 3: BJZNH: de medewerkers
Hoofdstuk 4: Ondersteunende processen
Hoofdstuk 5: Medezeggenschap
Hoofdstuk 6: Terugkoppeling
Hoofdstuk 7: Raad van Toezicht
Aanmelden
Afmelden
www.bjznh.nl
 
  Hoofdstuk 1: Bureau Jeugdzorg in de keten van zorg  
 
  Bureau Jeugdzorg Noord-Holland werkt in de keten van zorg aan verbetering van hulp aan jeugdigen en hun directe omgeving. Dat gebeurt steeds meer in gezamenlijkheid. Samen met het gezin natuurlijk. En samen in de keten.


Klik hier om de pdf te bekijken van hoofdstuk 1: Bureau Jeugdzorg in de keten van zorg

 
  Hoofdstuk 2: Resultaten van hulp en dienstverlening  
 
  In de afgelopen jaren heeft Bureau Jeugdzorg hard gewerkt om de kwaliteit van hulp- en dienstverlening te verbeteren, met als speerpunt de regionale ordening. De inzet was om goed herkenbaar ťn beter vindbaar te zijn voor jongeren, hun ouders en zakelijke partners.


Klik hier om de pdf te bekijken van hoofdstuk 2: Resultaten van hulp en dienstverlening

 
  Hoofdstuk 3: BJZNH: de medewerkers  
 
  Bureau Jeugdzorg hecht veel waarde aan opleiding en ontwikkeling van medewerkers. Het accent ligt op het vergroten van kennis en verbeteren van vaardigheden om hun vak te kunnen uitoefenen. In 2010 is succesvol ingezet op een aanzienlijke reductie van verzuim en verloop en was er een strakke sturing op de efficiŽnte inzet van personeel.


Klik hier om de pdf te bekijken van hoofdstuk 3: BJZNH: de medewerkers

 
  Hoofdstuk 4: Ondersteunende processen  
 
  Op drie fronten vond in 2010 een reorganisatie plaats. In de regio door het positioneren van Bureau Jeugdzorg in de vijf centrumgemeenten; door het overdragen van taken die niet tot de kerntaken van Bureau Jeugdzorg behoren en door het inrichten van de (interne) dienstverlening op deze ontwikkelingen.


Klik hier om de pdf te bekijken van hoofdstuk 4: Ondersteunende processen

 
  Hoofdstuk 5: Medezeggenschap  
 
  Over activiteiten van de Ondernemingsraad en de CliŽntenraad.


Klik hier om de pdf te bekijken van hoofdstuk 5: Medezeggenschap

 
  Hoofdstuk 6: Terugkoppeling  
 
  Ondermeer: door een klantvriendelijke en proactieve werkwijze werkt Bureau Jeugdzorg Noord-Holland aan het terugdringen van het aantal bezwaren en klachten.


Klik hier om de pdf te bekijken van hoofdstuk 6: Terugkoppeling

 
  Hoofdstuk 7: Raad van Toezicht  
 
  De reorganisatie Regionalisering, de reorganisatie Serviceorganisatie, de overdracht van het Lokaal Jeugdbeleid, het Strategisch Huisvestingsplan en de verbetering van de bedrijfsvoering waren dit jaar belangrijke onderwerpen waarover de Raad van Toezicht zich heeft uitgesproken


Klik hier om de pdf te bekijken van hoofdstuk 7: Raad van Toezicht

 
   
 
  Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Redactie
Afdeling Communicatie Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
communicatie@bjznh.nl
T 088 - 777 80 00
www.bjznh.nl

Reageren
Reacties op deze nieuwsbrief kunt u mailen naar
communicatie@bjznh.nl