E-Zine datum
datum
 
   
 
inhoud
19 november: bijeenkomst uithuisplaatsingen
BJZNH wordt: De Jeugd- en Gezinsbeschermers
Wat betekent de transitie voor onze cliŽnten?
BJZNH doet mee aan Serious Request 2014!
Aanmelden
Afmelden
www.bjznh.nl
 
  19 november: bijeenkomst uithuisplaatsingen  
 
  In de ĎWeek van kinderen veiligí op woensdag 19 november organiseert Bureau Jeugdzorg Noord-Holland een discussiebijeenkomst over uithuisplaatsingen naar aanleiding een onderzoek dat wij hebben laten doen door TNO.

Na een presentatie van TNO gaat een panel onder leiding van gespreksleider Joost Hoebink van het Nedelands Debat Instituut in discussie over de factoren die (de duur van) uithuisplaatsingen beÔnvloeden, de rol van het netwerk bij uithuisplaatsingen en over het veilig weer thuisplaatsen.

Open hier de volledige uitnodiging

Voor wie?
De bijeenkomst is vooral bedoeld voor gemeenten (wethouders, raadsleden en ambtenaren) die binnenkort integraal verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg. Daarnaast zijn alle professionals die betrokken zijn bij de zorg voor kwetsbare kinderen van harte uitgenodigd.

Aanmelden
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wij vragen u wel zich aan te melden voor deze bijeenkomst. Dat kan via communicatie@bjznh.nl (ook voor meer informatie).


Locatie
De Lichtfabriek, Minckelersweg 2, 2031 EM Haarlem
 
  BJZNH wordt: De Jeugd- en Gezinsbeschermers  
 
  Bureau Jeugdzorg Noord-Holland heet vanaf 1 januari 2015 De Jeugd- & Gezinsbeschermers. De verandering van onze naam markeert de veranderingen in de jeugdzorg en onze nieuwe rol in het jeugdstelsel.

Vanaf deze datum ligt de verantwoordelijkheid voor alle jeugdhulp bij de gemeenten. De Jeugd- & Gezinsbeschermers wordt als gecertificeerde instelling voortaan door gemeenten ingezet voor jeugdbescherming, jeugdreclassering of vrijwillige hulp in ernstige en complexe gezinssituaties. De Jeugd- & Gezinsbeschermers regisseert die hulp. Verder voeren wij onderzoeken uit naar (vermoedens van) kindermishandeling en hebben wij een crisisinterventieteam 24 uur per dag beschikbaar.

Lucy Schmitz, Bestuurder Bureau Jeugdzorg Noord-Holland: ďOnze nieuwe naam sluit nauw aan bij de aanpak Beschermen & Versterken die we de afgelopen tijd hebben ontwikkeld en ingevoerd. De Jeugd- & Gezinsbeschermers werkt vanuit het principe van 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Onze kerntaak is het beschermen van in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en jongeren en het versterken van gezinnen. We werken samen met het gezin om te zorgen dat daar een veilige omgeving wordt gecreŽerd. Ook werken we intensief samen met de gemeentelijke teams zodat snel kan worden geschakeld. Samen sterk voor de veiligheid van het kind!Ē

De komende tijd worden de cliŽnten en andere betrokkenen bij Bureau Jeugdzorg Noord-Holland geÔnformeerd over de veranderingen en de eventuele consequenties daarvan voor hen zelf.
 
  Wat betekent de transitie voor onze cliŽnten?  
 
  Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Wat deze transitie betekent voor ouders/opvoeders met kinderen die jeugdzorg ontvangen is te lezen op de website van het ministerie: www.hoeverandertmijnzorg.nl.

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor:

ē Alle vormen van jeugdhulp. Daarbij hoort ook specialistische hulp voor jeugd met een beperking, jeugd-ggz, gesloten jeugdhulp en het onderdeel 'preventie' van de jeugdgezondheidszorg.
ē De uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen.
ē De uitvoering van jeugdreclassering.

Voor alle kinderbeschermingsmaatregelen en indicaties wordt aangegeven wat er vanaf 2015 voor de ouders en jeugdigen verandert. De komende tijd krijgen onze huidige cliŽnten meer informatie over de situatie per 1 januari a.s.
 
  BJZNH doet mee aan Serious Request 2014!  
 
  Het Glazen Huis van 3FM staat dit jaar in Haarlem, en heeft als doel geld in te zamelen voor vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn van seksueel geweld in conflictgebieden. Een doel dat wij van harte ondersteunen. Daarom doet BJZNH mee aan de actie Serious Request 2014. Medewerkers zijn druk bezig om acties op te zetten om geld op te halen voor Serious Request.

Medewerkers komen in actie
Op veel plekken in de organisatie zijn acties ontstaan. Er zijn pannenkoeken gebakken en er is sushi gemaakt en aan collegaís verkocht. Ook zijn er fruitshakes gemaakt als gezond tussendoortje en maakte een collega loopschoentjes voor kinderen. Alle medewerkers konden daarnaast aangeven of zij (de kosten van) hun kerstpakket wilden doneren voor de actie. Daar is ruim gehoor aan gegeven. Onze CliŽntenraad besteedt ook aandacht aan de actie en roept medewerkers op om bijzondere ervaringen van en met cliŽnten te delen. Deze input kan de CliŽntenraad gebruiken in hun eigen werk en in hun contacten met bijvoorbeeld gemeenten. Zij vermenigvuldigen het aantal inzenders met 2 euro en staan dit af aan het Rode Kruis.

Wij zijn erg benieuwd hoeveel geld we met alle acties kunnen doneren. In de week voor kerst is dat duidelijk!
 
   
 
  Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Redactie
Afdeling Communicatie Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
communicatie@bjznh.nl
T 088 - 777 80 00
www.bjznh.nl

Reageren
Reacties op deze nieuwsbrief kunt u mailen naar
communicatie@bjznh.nl